Economia circulară, Economia albastră

Complexitatea societăţii şi economiei umane din secolul XXI reprezintă şi cea mai importantă sursă de vulnerabilitate. Omul ca entitate socială prin capacitatea sa enormă de a organiza societatea a reuşit să pună în pericol exact pe om ca entitate biologică.

Această societate şi economia pe care se bazează depinde de resursele de energie fosile. Aceste resurse, precum şi multe alte resurse pe care le utilizăm astăzi sunt epuizabile şi acest fapt face nesustenabil creşterea economică permanentă.

Oamenii de ştiinţă au demonstrat acest fapt şi caută soluţii pentru evitarea unei crize profunde.

Una dintre absurdităţile erei moderne este reprezentată de faptul că materialele valoroase sunt considerate deşeuri, aceste materiale ar trebui să servească ca şi materii prime într-un nou ciclu de producţie.

Sistemele de producţie ar trebui să funcţioneze asemănător sistemelor naturale, unde nimic nu se pierde, toate materialele sunt refolosite într-un sistem ciclic.

Vizionaţi filmul următor:

O încercare de a găsi o soluţie a fost modelul "economia verde", prin care s-a încercat reducerea emisiilor de poluanţi şi de gaze de seră paralel cu crearea de locuri de muncă prin investiţii în sectorul privat şi cel public. Însă economia verde s-a dovedit foarte costisitoare şi s-a dovedit că nu rezolvă problemele sistemului.

Însă a apărut o nouă încercare: economia albastră. În cartea lui Gunter Pauli "The Blue Economy: 10 years - 100 innovations - 100 million jobs (10 ani - 100 inovaţii - 100 de milioane locuri de muncă)", este prezentat un model economic care transformă lipsurile din societate în abundenţă prin tratarea într-un mod diferit şi dintr-o nouă persepectivă a marilor teme care cauzează problemele de mediu.

Conform acestui model de afaceri pot fi conectate probleme de mediu aparent individuale, cu soluţii ştiinţifice bazate pe inspiraţie din natură şi pot fi create mecanisme care sunt benefice mediului şi totodată aduc beneficii economice şi sociale.

Ideea de bază a acestui model economic este că intreprizătorii pot crea beneficii economice prin crearea de locuri de muncă, prin reducerea utilizării energiei, prin creşterea beneficiilor în fiecare fază a procesului şi prin implicarea comunităţii.

Vizionaţi filmul următor:llp_ro
Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană. Această pagină web reflectă numai viziunile autorului,
şi Comisia nu este responsabilă de folosirea informaţiilor conţinute aici.
Lecţiile Naturii ( LFN) © 2012