Cradle to cradle (De la leagăn la leagăn)

De la leagăn la leagăn

Fondatorii acestei teorii William McDonough şi chimistul german Michael Braungart au publicat o carte (Cradle to cradle)  în care propun transformarea radicală a industriei printr-un design inteligent din punct de vedere ecologic. Ei constată prin studii aprofundate, că sistemul economic suferă deja transformări, şi prezintă exemple de produse şi strategii de afaceri inovative, concluzionând că sistemul industrial actual poate fi transformat în creator de bunuri şi servicii care generează valori ecologice, sociale şi economice.

Ei argumenetează că conflictul între industrie şi mediu nu se datorează comerţului, ci pur şi simplu este rezultatul unui design oportunist. Designul produselor şi sistemului de producţie are rădăcini în perioada revoluţiei industriale şi reflectă spiritul periodei respective, dând naştere unor consecinţe tragice neintenţionate.

Astăzi cu cunoştinţele actuale privind sistemul ecologic, designul poate reflecta spiritul nou. De fapt autorii afirmă, că proiectanţii dacă aplică cu inteligenţă principiile din sistemele naturale - eficienţa ciclului nutritiv, abundenţa energiei solare - pot realiza produse, sisteme industriale, clădiri, şi chiar proiecte regionale care permit coexistenţa paşnică a naturii şi a sistemelor de producţie.

Autorii identifică paşii necesari prin care se poate implementa paradigma nouă, şi arată ce inovaţii pot fi relizate în mediul de afaceri contemporan, care oferă speranţa unui viitor cu prosperitate sustenabilă.

Pe lângă descrierea principiilor inspirate din natură, care fac industria şi prosperă şi sustenabilă cartea respectivă reprezintă şi un simbol al ideilor exprimate. Cartea arată ca şi cum ar fi realizată din hârtie de înaltă calitate, dar este realizată de fapt din material plastic, uşor reciclabil, în localităţile în care se colecteză polipropilena, prin simpla aruncare în containerul în care se colectează cutiile de yogurt. Această carte poate fi reciclată şi utilizată fără să se piardă material sau fără să sufere o pierdere de calitate, întrând într-un ciclu "de la leagăn la leagăn".

 

 

 

 llp_ro
Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană. Această pagină web reflectă numai viziunile autorului,
şi Comisia nu este responsabilă de folosirea informaţiilor conţinute aici.
Lecţiile Naturii ( LFN) © 2012
3 4
Lessons From Nature (LFN) ©2012