Despre noi

LECȚIILE NATURII – folosind înțelegerea naturii pentru a inspira un viitor mai luminos (optimist)

DE CE ACEST PROIECT

(SCOPUL PROIECTULUI)

Trăim într-o lume nesustenabilă. Presiunile asupra resurselor naturale pentru a susține economia europeană cresc în fiecare an. Nevoile și aspirațiile europene nu mai pot fi susţinute fără a schimba semnificativ felul în care trăim și consumăm resursele. Este nevoie să promovăm cunoștinţele care vor schimba  felul în care sunt proiectate:  economia, afacerile și produsele. Lecțiile  naturii abordează această nevoie dintr-o perspectivă deosebită.

Natura în sine este sustenabilă : deșeurile sunt reciclate eficient, folosește energia regenerabilă a soarelui, rezistă schimbărilor bruște, se adaptează în timp noilor condiții, se autoreglează prin feedback. O societate și o economie cu adevărat ecologice ar avea aceleași caracteristici. Asemenea abordări inedite sunt promovate de companii cum ar fi  Interface, Nike, Wal-Mart ceea ce arată  necesitatea unei astfel de abordări în învățare

OBIECTIVE

Obiectivul principal va fi dezvoltarea abordărilor inovative pentru dezvoltare sustenabilă care vor permite școlilor și instituțiilor care lucrează cu tineri să îi pregătească pe aceştia pentru a avea un rol activ  în crearea unei societăți și economii ecologice.

Prin acest proiect dorim :

• îmbunătățirea capacităţii școlilor și instituțiilor care lucrează cu tineri să abordeze dezvoltarea sustenabilă prin ore de curs inovative în aer liber și integrarea acestor abordări în diferite arii curriculare.

• furnizarea unei game variate de experiențe în afara sălii de clasă, relevante pentru construirea unei societăți și economii ecologice

• producerea de  resurse noi care să lege cunoștințele despre  ecosistemele naturale cu competențele de a crea o societate și economie ecologică

• asigurarea accesului la informații, cunoștințe, expertiză, îndrumare și resurse

• răspândirea și sporirea criteriilor pentru succesul orelor în afara clasei

• dezvoltarea unei rețele de bune practici între educatori pentru a împărtăși în permanență idei și resurse

• creșterea profilului dezvoltării sustenabile și a lecţiilor în afara clasei între țările partenere și în UE

REZULTATE AȘTEPTATE

Lecțiile naturii se adresează  profesorilor și elevilor care se vor implica în învățare pentru un viitor sustenabil aplicând cunoștințele la situații  din viața reală și dezvoltând competențe relevante în carierele într-o societate și economie ecologice. Calitativ, mai mulți elevi vor fi mai motivați și vor avea competențele pentru a contribui la o societate și economie ecologice și mai mulți profesori vor avea competențele, resursele și încrederea de a preda dezvoltarea sustenabilă. Pentru a ne atinge scopurile vom dezvolta:

• Contexte  de învățare pentru a arăta cum Lecțiile  naturii îmbunătățește învățarea și dezvoltă competențe transdisciplinare

• Module de învățare conținând activități și notițe ale profesorilor

• Un ghid de bune practici pentru a evalua Lecțiile naturii

• Criterii comune pentru învățare eficientă în afara sălii de clasă

• Specializări pentru profesori cu accent pe învățarea în echipă și competențe de gândire critică

GRUPURILE ȚINTĂ


Profesorii: grupul țintă care va implementa și va folosi resursele proiectului în școlile lor. Vor participa profesori cu specializări diverse incluzând: biologia, geografia, economia, științele naturii și științele sociale

Elevii: având vârsta între 12-16 ani

Cei care se ocupă de  educație: vor veghea ca rezultatele proiectului să fie folosite de alți factori de educație prin ateliere de lucru, întâlniri, promovare și prin intermediul internetului

Inspectoratele școlare: vor fi implicate în faza de început a proiectului pentru a asigura acceptarea proiectului și a încuraja participarea școlilor Lecțiile  naturii funcționează în șase țări implicând 180 de unități școlare, 600 de profesori și 7500 de elevi.

Field Studies Council (UK) - Partener responsabil de proiect
Children’s Environment School (Latvia)
TIME Foundation” (Bulgaria)
Focus Eco Center (Romania)
Veldwerk (Netherlands)
STERM (Spain)


PROIECTUL INCEPE în Decembrie 2010

ÎNCHEIEREA PROIECTULUI Iunie 2013

CO-FINANŢAT DE: European Commission, DG "Education and culture" - Lifelong Learning Programme/Comenius

llp_ro80llp_ro
Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană. Această pagină web reflectă numai viziunile autorului,
şi Comisia nu este responsabilă de folosirea informaţiilor conţinute aici.
Lecţiile Naturii ( LFN) © 2012