Paradigma nouă în educaţie

În secolul 21 omenirea va trebui să facă faţă unor provocări fără precedent, cauzate de către reducerea treptată a resurselor de energie fosilă, de schimbările climatice, etc.

În prezent populaţia urbană e complet dependentă din punctul de vedere al aprovizionării cu hrană, de sistemele de producţie şi de distribuţie mari.

Acest lucru este fără precedent, deoarece până acum toretic fiecare om/comunitate mică putea să producă propria hrană.

Sunt pregătiţi copii de azi prin sistemul de educaţie actual pentru un viitor necunoscut ?

Specialiştii în educaţie spun din ce în ce mai apăsat că sistemul actual de educaţi nu este adecvat să satisfacă nevoile generaţiilor viitoare

În educaţie a apărut o paradigmă nouă, care susţine că în loc de transmiterea de cunoştinţe, sistemul de educaţie ar trebui să se bazeze pe dezvoltarea de competenţe.

Vă rugăm să urmăriţi filmul următor.

nouă paradigmă în educaţiellp_ro
Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană. Această pagină web reflectă numai viziunile autorului,
şi Comisia nu este responsabilă de folosirea informaţiilor conţinute aici.
Lecţiile Naturii ( LFN) © 2012