Drukāt

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Autors Inese.

Bērnu Vides skola piedāvā profesionālās pilnveides kursus skolotājiem "Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai". Kursos skolotāji iemācīsies veidot savu uz dabas principu apguvi balstītu programmu, kas iedvesmos skolēnus un pārveidos viņu mācīšanos.

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • pasniedzēju konsultācijas un atbalstu nodarbību izmēģinājumu laikā skolā;
  • apliecības par 16 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.
Kursu sākums: 2017. gada 1. februāris
Kursu norises vieta: Rīga
Kursu vadītājas: Elita Lavrinoviča, Dace Pole
Mācību maksa: 50 EUR

Pieteikties elektroniski:https://goo.gl/forms/Av0MXrBeMvNXpROf2