Mācoties no dabas skolā

Daba - jaunu risinājumu avots nākotnei

Mūsu mērķis ir veicināt mācīšanos, kas iedvesmojas no dabas un veido gaišāku un labāku nākotni. Veidojot nodarbības un mācīšanās struktūru, arī mēs iespaidojāmies no dabas.

MĀCĪŠANĀS STRUKTŪRA

Aplis Paskaidrojumi

MnD struktūra ir ligzdas veida, ar iedvesmu pašā centrā. Mācību ceļojums sākas ar iedvesmu, kas pāraug izpētē. Uzsvars likts uz aktivitātēm, kas panāk skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību ceļojumā līdz pat izpratnei un apgūto zināšanu izmantošanai. Skolēni aicināti iesaistīties vairākās izpratnes aktivitātēs vai atgriezties pie iedvesmas un izpētes, pirms ir gatavi izmantot apgūtās idejas reālu problēmu risināšanai.

MnD aktivitātes ir skolēncentrētas, uz atklājumiem balstītas un nodrošina augstu personīgas līdzdalības līmeni.

Mēs ceram, ka visi, kas mācās (ne tikai skolēni, bet arī skolotāji), gribēs dalīties savās idejās ar citiem. Tāpat mēs ceram, ka visi vēlēsies turpināt iedvesmoties no dabas, lai uzsāktu nākamo mācīšanās ciklu!

NODARBĪBAS

Nodarbību pamatā ir iespaidi no dabas un to pielietošana cilvēku dzīvē. Nodarbības sastāv no savstarpēji saistītām aktivitātēm, kā ekosistēma, tādējādi nodrošinot daudzveidīgus mācību ieguvumus. Mēs šobrīd piedāvājam septiņas dažādas nodarbības: Būvēsim māju, Nākotnes transports, Biomīmikrijas risinājumi, Kurpes dzīves cikls, Kāpēc dabā nav atkritumu urnu, Enerģija un Daudzveidība stiprina, kurās skolēni apgūs dabas principus Atkritumi ir izejvielas,  Daba piedāvā daudzveidīgus risinājumus un Daudzveidība stiprina

Skolotāji, izstrādājot savus mācību stundu plānus, var brīvi lietot šīs mājas lapas resursus un idejas, pārveidot un attīstīt tās, kā arī dalīties ar savām idejām šajā mājas lapā. Tādējādi mēs ceram, ka projekts, tāpat kā daba, attīstīsies no vienkārša pamata  līdz sarežģītām un daudzveidīgām sistēmām.

Sasniegtie mācību rezultāti (ko atspoguļo pašvērtējuma tabulas) sagatavos skolēnus darbam pēcnaftas ekonomikā, un palīdzēs pārskatīt likumus, pēc kuriem darbojas mūsdienu ekonomika.

Lai lejupielādētu moduļus un mācību resursus, tai skaitā pašvērtējuma lapas, apmeklējiet mājas lapas sadaļu Izmēģini.

 

SKOLĀ

Mācoties no dabas skolā var tikt īstenots dažādi:

 • Mācību priekšmetu stundās – nodarbības vai to daļas var tikt integrētas dažādu mācību priekšmetu stundās, piemēram dabas zinības, ģeogrāfija, ekonomika, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas;
   • projektu nedēļās vai dienās – nodarbības vai to daļas var tikt īstenots atsevišķos mācību priekšmetos vai integrēti, piedaloties vienam vai vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem kopā;
   • nodarbības var tikt īstenotas kā neformālas aktivitātes pulciņos u.c.

       eu_flag_llp_lv
   Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
   Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
   Mācoties no dabas © 2012