Veldwerk Nīderlande

Veldwerk Nīderlande


Veldwerk Nīderlande ir NVO, kas darbojas vides izglītībā gan nacionālā, gan starptautiskajā līmenī. Organizācija ir dibināta 1979.gadā, tai ir 3 izglītības centri un kā pasniedzēji tiek nodarbināti 12 pieredzes bagāti biedri. Darbības pamatvirziens ir cilvēku ieinteresēšana par vides un ilgtspējības jautājumiem, fokusējoties uz mācību procesa un sabiedrības saistību, ne tikai formālajā izglītībā, bet arī ilgtspējīga tūrisma, veselības aprūpes, bērnu aizsardzības un kultūras saglabāšanas jomās. SVN attīsta un īsteno programmas ilgtspējīgai attīstībai, piedāvā plašu semināru programmu formālajā un neformālajā izglītībā, vada inovatīvas un augstu novērtētas programmas pamatskolā, vidusskolā, arodizglītībā un pieaugušo profesionālajā izglītībā, tādējādi veicinot vērtību saglabāšanu un mūsu vides nozīmīguma apzināšanos.

http://www.veldwerknederland.nl

 eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012
3
Lessons From Nature (LFN) ©2012