Fokus Eko Centrs

Fokus Eko centrs


Fokus Eko centrs (Focus Eco Center) (Rumānija) ir NVO, kas darbojas kā vides konsultāciju un vides izglītības centrs. Organizācijas programmu mērķauditorija ir dažādu vecuma skolēni, kā arī skolotāji un pieaugušie. Fokus Eko centrs organizē seminārus, darba grupas, kursus un nodarbības dabā. Organizācijai ir spēcīgs sadarbības tīkls un partneri gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Fokus Eko centrs ir Eiropas Vides biroja biedrs.

 


Adrese:

str. Crinului nr. 22, Tg.Mureș, 540343, RO
Tel./Fax: 0265-26270
rdstel.: 0365-803631
mobil: 0744-774897

http://www.focuseco.ro/


 eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012
3
Lessons From Nature (LFN) ©2012