Daba sniedz idejas

Daba - jaunu ideju avots nākotnei

Kāda būs mūsu nākotne? Kas var sniegt mums gaišāku un laimīgāku nākotni?

Projekta Mācoties no dabas mācību programma pēta šos jautājumus un sniedz izpratni par dabu kā skolotāju. Mēs atklājam dabu kā informācijas, iedvesmas, radošās domāšanas un jaunu risinājumu avotu.

17.slaidam_copy

Ko daba mums var iemācīt par veselīgu dzīvesveidu, ekonomikas attīstību, kas balstās uz ierobežotu resursu patēriņu, māju, kas pati sevi kurina un atdzesē? Daba visas šīs funkcijas veic daudz labāk, efektīvāk un skaistāk, nekā to dara cilvēki. Mācoties no dabas mēs varam mainīt mūsu sabiedrību, lai tā būtu līdzīgāka dabai – bagātīga, skaista un nepiesārņota.

Projektā piedāvājam mācīties ārpus klases telpas sienām. Tiešā pieredze palīdz veikt atklājumus un veicina patiesu izpratni, kā mūsdienu sabiedrībā ieviest un īstenot dabā notiekošo.

Projekta aktivitātēs skolēni attīstīs daudz dažādas nākotnes darbam nepieciešamas kompetences, tai skaitā radošumu, kritisko domāšanu un vērtēšanu. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.

Lai iegūtu plašāku informāciju un idejas, apmeklējiet mūsu vietnē sadaļu Izmēģini kā arī mūsu lapu draugiem.lv,Twitter un Youtube


eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012
3
Lessons From Nature (LFN) ©2012