Dabas principi

Daba - jaunu risinājumu avots nākotnei

Kāda būtu pasaule, ja ražošanā un ekonomikā tiktu ievēroti un izmantoti dabas principi?

Daba efektīvi pārstrādā atkritumus, izmanto atjaunojamo saules enerģiju, ir noturīga pret negaidītām pārmaiņām, pielāgojas jauniem apstākļiem, tai piemīt pašregulācijas spējas. Nākotnes ekonomikai, sabiedrībai un cikliskajai ekonomikai būtu jādarbojas pēc tādiem pašiem principiem.

Mācīšanās no dabas balstās uz principiem, kas ir raksturīgi dabas videi:

Waste_is_foodAtkritumi ir izejvielas: dabā viss ir ciklisks, atkritumi ir nākamā cikla izejviela. Piemēram, vecās koku lapas kļūst par izejvielām un augsni jauniem augiem. Šo ideju varētu izmantot, lai mūsdienu sabiedrības lineāro ražošanu pārvērstu slēgtā cikliskā sistēmā, kurās ar ierobežotiem resursiem tiek sasniegts vislabākais rezultāts un atkritumi nerodas.

Multiple_benefitsDaudzveidīgi ieguvumi: dabā ikvienam organismam ir daudzveidīgas funkcijas, tie nav radīti tikai vienam mērķim. Piemēram, koka tiešā funkcija ir sevis pavairošana, nākamo paaudžu radīšana. Tomēr vienlaicīgi tas arī dod barību kukaiņiem, mājvietu un patvērumu daudziem dzīvniekiem, barības vielas augsnei, pārvērš oglekļa dioksīdu par skābekli, palīdz regulēt temperatūru un nokrišņu daudzumu.

promotes_diversityDaudzveidība stiprina: daba balstās uz lielu sugu, sistēmu un organismu daudzveidību, kas ļauj pretoties ārējiem satricinājumiem. Dažādošana efektīvi samazina risku.
eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012