Печат

Нови модули !!!

Написано от Stoyan Faldjiyski.

Здравейте приятели!

Най-накрая успяхме да качим 4 нови модула.

Всеобхватен модул за поуките от природата (Модул 3), в който още по-добре ще се запознаем с линейната и циклична икономика, и как, с помоща на поуките от природата, да преосмислим начина по който правим различни продукти, сулуги и икономически модели.

Сградите на бъдещето? Как би могъл да изглежда нашият дом, според природните принципи. Модул 4 е разработен от нашите колеги от Латвия.

Модул 5 и Модул 6 са преведени от Испански. там се разглежда концепцията "От люлка до люлка" и границите на растежа.

Със сигурност ще са ви интересни различните игри видеа и други дейности в тях.

до скоро!!!