Печат

ПОУКИТЕ ОТ ПРИРОДАТА ВДЪХНОВЯВАТ...


Първата среща на образователните модули на „Поуки от природата” с учителите е вече факт.


Сега с нетърпение очакваме и запознаването на учениците с уроците, които създадохме за тях и които надяваме се ще отворят нови хоризонти в тяхното и образователно ежедневие, като в училище, така  и извън него.

Срещата с учителите стана под формата на обучения в градовете Варна (20 октомври) и София (22 октомври).  Много сме благодарни за интереса и вниманието, с които ни посрещнаха и дариха, докато представяхме философията на „Поуките” и пътя, които изминахме създавайки модулите. Надяваме се, че представянето на образователно съдържание и самото то им допаднаха и дори и да не стигнем до промяна на законодателството и повече извънкласна работа, предложения на нашата аудитория, то ще стигнем до въображението на учениците и ще ги стимулираме да мислят критично и творчески за решаване на предизвикателствата на утрешния ден.Тези срещи са само началото на процеса, който започват „Поуките”. Те не са просто образователно съдържание, а пътешествие, в което ще помагаме за всички авантюристи, като от учениците очакваме идеи, от техните преподаватели - коментари и препоръки. Така че заповядайте, познати и непознати приятели, нека надникнем в природата, като учител и споделим един с друг наученото. И така да създаем едно радостно и позитивно бъдеще.


Обучението във Варна посетиха 22 учители от 13 училища от 8 градове и села. В София гостуваха  29 учители от 19 училища от 12 градове и села. Всеки е поканен, моля заповядайте на: lessonsfromnature.org/bg