Печат

ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА АКОСТИРА В СОФИЯ

На 22.20.2012 г. (понеделник) от 9 ч. ще се проведе обучение за учители по проект Поуки от природата
Обученитео ще се състои в betahaus на улица "Крум Попов"№56-58 (виж картата по-долу)


Свали програмата на обучението!

Резервирай мястото си!

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

По време на обучението ще имаме специален гост - г-н Ричард Доусън, коориднатор на международни проекти от Field Studies Council (Великобритания)Основните елементи на обучението са следните:

Съдържание

  • Природните принципи от които се учим – представяне на философията на проекта, необходимостта му, различните природни принципи иролята им на учител; представяне на примери за различните принципи
  • От линейна към циклична икономика – представяне и съпоставяне на цикличната с линейната икономика, на важността от преминаването към затварянето на циклите и разделянето на техносферата и биосферата; редставяне на примери и различни движения в тази насока (От люлка до люлка, Синя икономика, Биомимикрия, и др.)

Методология

  • Компетентности, дидактика, Колб, и др. – кратко представяне на теоритичната база на образователните модули: различните компетентности, които ще се развият в учениците; медотите на работа (дидактични, извън клас, видео, дискусии, и др.); цикълът на Колб (Учене чрез опит, 1984) е заложен в дизайна на модулите (Вдъхнови – конкретен опит/ усещане à Открий - наблюдение и размишление/гледане/нова информация à Разбери – осмисляне/формиране на мнение относно иновативни, нови и абстрактни понятия àПриложи – правене/тестване на новите идеи...)
  • Структура и ползване на нашият модел – Вдъхнови – Открий – Разбери – Приложи –Сподели... или как работи нашият модел и как могат да се добавят и ползват модулите в него.
  • Вписване в курикулулма – биология, география, химия, СИП/ЗИП, зелено училище, еко-клубове и други извънкласни дейности
  • Самооценка – представяне на матрицата на компетентностите и на въпросите за самооценка на учениците; как се ползват двата подхода и как се ползва уебстраницата.

Практическо съдържание

  • Подробно запознаване с модулите – представяне на двата модула и техните елементи; стъпка по стъпка, вкл. уебстраницата, намиране на допълнителна информация; варианти за прилагане на модулите; тестване на уроци – Вдъхнови (О=Х), Октрий (О=Х), Приложи (О=Х)...
  • Подробно запознаване с функциите на уебстраницата – представяне на уебстраницата – контакти, новини, полезна информация, модули, ползване, споделяне на идеи
  • Тест на урок, вкл. самооценка – прилагане на методикат за самооценка, след тестване на уроците
Как учителите ще използват Поуки от природата – дискусия с участниците относно прилагането на Поуки от природата в училище и необходима подкрепа.