Печат

ВАРНА Е ДОМАКИН НА ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА


На 20.10.2012 г. от 9:30 сутринта ще се проведе първото обучение за учители по проект "Поуки от природата"

Обучението ще се проведе в
Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование - ДИПКО (ул. "д-р Борис Божков" 1 - спирка Почивка).Свали предварителната програма за обучението

Резервирай своето място!!!

Основните елементи на обучението са следните:

Съдържание

 • Природните принципи от които се учим – представяне на философията на проекта, необходимостта му, различните природни принципи иролята им на учител; представяне на примери за различните принципи
 • От линейна към циклична икономика – представяне и съпоставяне на цикличната с линейната икономика, на важността от преминаването към затварянето на циклите и разделянето на техносферата и биосферата; редставяне на примери и различни движения в тази насока (От люлка до люлка, Синя икономика, Биомимикрия, и др.)

Методология

 • Компетентности, дидактика, Колб, и др. – кратко представяне на теоритичната база на образователните модули: различните компетентности, които ще се развият в учениците; медотите на работа (дидактични, извън клас, видео, дискусии, и др.); цикълът на Колб (Учене чрез опит, 1984) е заложен в дизайна на модулите (Вдъхнови – конкретен опит/ усещане à Открий - наблюдение и размишление/гледане/нова информация à Разбери – осмисляне/формиране на мнение относно иновативни, нови и абстрактни понятия àПриложи – правене/тестване на новите идеи...)
 • Структура и ползване на нашият модел – Вдъхнови – Открий – Разбери – Приложи –Сподели... или как работи нашият модел и как могат да се добавят и ползват модулите в него.
 • Вписване в курикулулма – биология, география, химия, СИП/ЗИП, зелено училище, еко-клубове и други извънкласни дейности
 • Самооценка – представяне на матрицата на компетентностите и на въпросите за самооценка на учениците; как се ползват двата подхода и как се ползва уебстраницата.

Практическо съдържание

 • Подробно запознаване с модулите – представяне на двата модула и техните елементи; стъпка по стъпка, вкл. уебстраницата, намиране на допълнителна информация; варианти за прилагане на модулите; тестване на уроци – Вдъхнови (О=Х), Октрий (О=Х), Приложи (О=Х)...
 • Подробно запознаване с функциите на уебстраницата – представяне на уебстраницата – контакти, новини, полезна информация, модули, ползване, споделяне на идеи
 • Тест на урок, вкл. самооценка – прилагане на методикат за самооценка, след тестване на уроците
 • Как учителите ще използват Поуки от природата – дискусия с участниците относно прилагането на Поуки от природата в училище и необходима подкрепа.  Обучението се провежда в рамките на проект "поуки от природата", съ-финансиран от Програма "Коменски" на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на обучението се носи изцяло от организаторите и партньорите по проекта и ЕС по ни
  какъв начин не може да бъде отговорна за информацията предоставяна в него.