LFN principes

In de natuur is duurzaamheid heel normaal: afval wordt efficiënt gerecycled, de zon is een (bijna) onuitputtelijke bron van energie, de natuur kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en reguleert zichzelf door positieve en/ of negatieve feedback. Lessons from nature baseert zich op 6 natuurlijke principes:

icon_waste_food

Icon_multiple_benefits

Icon_promotes_diversity

 

 

 

 

 


1. Waste = Food
Afval = Voedsel. Natuurlijke processen verlopen in een cyclus. Het afval van de ene cyclus is het voedsel voor de volgende cyclus. Dode boomblaadjes worden bijvoorbeeld de humuslaag voor de volgende boom. Dit inzicht is te gebruiken onze huidige lineaire economie -waarbij we producten kopen, gebruiken, weggooien en daarna verbranden- omzetten in een circulaire economie. Een circulaire economie heeft geen afvalproducten. Producten worden aan het einde van hun levensduur teruggebracht to verschillende grondstoffen. De grondstoffen vormen de basis voor een nieuw product, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

2. Nature has multiple benefits
De natuur heeft meerdere voordelen. In de natuur hebben organismen meerdere functies. Een boom zorgt, met hulp van andere organisemen voor zijn eigen regeneratie. In de tijd die het duurt om voor nageslacht te zorgen zorgt een boom ook voor voedsel voor insecten (dode bladeren), wordt de boom gebruikt voor het maken van nesten en schuilplaatsen, leveren de dode bladeren voedingsstoffen aan de bodem, zet een boom koolstofdioxide om in zuurstof en helpt de boom mee met het reguleren van de temperatuur en hoeveelheid regen.

 3. Promote diversity
Sterk door diversiteit. De natuur bestaat uit een groot netwerk van soorten, organismen en systemen. Samen zijn ze in staat om externe invloeden als aardbevingen en tsunami's te kunnen weerstaan. Door deze grote verscheidenheid zijn de risico’s op onherstelbare beschadiging klein.

 

Icon_solar_income

Icon_dynamic_feedbackIcon optimizes within limits

4. Run on current solar income
De natuur maakt gebruik van schone, ongelimiteerde hulpbronnen. Deze hulpbronnen kan de mens ook gebruiken.

5. Nature is adaptive, dynamic and responsive
De natuur is dynamisch en is in staat zichzelf aan te passen. De natuur kan zich bijvoorbeeld aanpassen aan een langzame temparatuurverandering. Er vindt dan wel een verschuiving plaats in soorten en aantallen soorten.

6. Nature optimizes (within limits)
De natuur optimaliseert (tot een bepaalde hoogte). Maximale groei is niet altijd een optimale groei.

 

 

 

 


 llp_nl
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat © 2012
    4
Lessons From Nature (LFN) ©2012