Bērnu Vides skola


Bērnu Vides skola


Детско екологично училище (Bērnu Vides skola - BVS) е създадено през 1989 г., а през 1993 се утвърждава като независима неправителствена организация. Основната дейност на BVS е насочена към подобряването на образователната система в Латвия, популяризирайки включването на екологичното образование в курикулума.


BVS дава възможност на младите хора да осъществят идеите си и да придобият професионален опит, чрез:

  • Изработване на обучителни материали в сътрудничество с учители и експерти
  • Обучения за учители и училищни ръководители посредством работни срещи или индивидуални консултации
  • Изграждане на училищни мрежи за сътрудничество чрез международни проекти насочени към развитие на екологичното образование

 


За контакт:

Адрес: Ģertrudes str. 16-14, Riga, LV-1011

Тел.факс: (371) 67204525

email: Е-мейл адреса e защитен от спам ботове.

www.videsskola.lv

 llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012

Lessons From Nature (LFN) ©2012